Onderhoudsplan VVE

Bij planmatig onderhoud is het van groot belang dat de juiste communicatie plaatsvindt met alle betrokkenen. Hierdoor verloopt het totale proces zo eenvoudig en soepel mogelijk. Bewoners worden tijdig geïnformeerd. Ook de eigenaar en/of beheerder wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Onze ervaring leert namelijk dat het bij planmatig onderhoud aankomt op het goed managen van processen en het contact met bewoners.

Bij planmatig onderhoud komt het aan op het goed managen van processen en het contact met bewoners.

Wij zijn ons ervan bewust dat we van de bewoners en de wijk een aantal inspanningen vragen en dat we ze met tijdelijke beperkingen confronteren. Dat is lastig en vervelend. We weten echter dat deze zaken een stuk draaglijker worden als we laten zien waar we het uiteindelijk voor doen. En dat is bewoners een woning bieden die weer aan de eisen van de tijd voldoet.